Øve dansk: Lytteøvelser: Ole og Søren :denmark:

Sådan 2: 19.11 - Ole og Søren

Du kan finder filen her.