Øve dansk: Agnieszkav siger, at hun... :denmark:

Agnieszkav siger at hun har lært dansk siden november, så lært hun det i 6 måned. Hun siger også at hun har begyndt at lære dansk fordi hun skal bo i Danmark for længe og fordi hun har mange dansk kolleger på arbejde. Hun fortælte mig at hun besluttet at lære på Studieskolen fordi hendes mand studerer her, og hun hørt at Studieskolen er en rigtig godt skole. Agnieszkav synes at der er meget svært at lære dansk, især at lære udtalen.

Hun prøver at lære meget om ugen, som betyder hun går til klassen 2 gange om ugen og hun øver fire gange om ugen. Hun sagt at hun taler ikke på dansk i hverdagen, men hun ser serier på dansk. Hun sagt at der er meget vigtigt for hendes job at tale på dansk, fordi hendes kolleger taler meget på dansk. Hun sagt at hun foretrækker lyttøvelser frem for samtaleopgaver. Alt i alt, kan hun godt lide dansk.